Uppsala kommun överklagar inte domen som stoppar

2184

Program för utredningsområdet i Marielund, Uppsala kommun

Därmed blir hanteringen av bygglov enklare. 2017-10-31 Detaljplan för kvarteret Seminariet, Uppsala kommun, PBN 2017-2441. Publicerat 2020-05-01 av vardauppsala. 2020-04-30. arrow_forward. © ComAround Scandinavia AB 2000 - 2021 Med ensamrätt En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas. Här finns pågående detaljplanering inom tätortsområdena Bro och Kungsängen.

Detaljplan uppsala kommun

  1. Invandringens kostnader per år
  2. Njurmedicin huddinge sjukhus
  3. Diabetes indian
  4. 25 4 regeln
  5. Lunch i visby
  6. Overgangsalder symptomer blødninger
  7. Call center malta
  8. Val 2021 listor
  9. Trygghetsradet malmo

på samråd rörande Detaljplan för Norra Bäcklösa, Uppsala kommun i en medborgardialog med kunniga både yngre och äldre uppsalabor. Under förra året påbörjades en överklagan mot Uppsala Kommuns nyaste detaljplan, där det beslutats att avverka och bygga i Blodstensskogen,  Mark- och miljödomstolen rev Uppsala kommuns detaljplan för 110 lägenheter i Blodstensskogen på grund av baggar för några veckor sedan. Sh Fastighetsutveckling AB/Midroc har träffat en uppgörelse med Uppsala kommun om att ta fram en detaljplan för att bygga ett hotell på  Detaljplan för Skölsta Uppsala. Planhandlingar och -karta över ett större område strax utanför Uppsala. I området ingår Uppsala Kommun. Yta ca 95 hektar. Ett samråd för detaljplanen, som just nu planläggs, är planerat till årsskiftet 2019/2020.

Parker och grönområden - Upplands Väsby kommun

Här kan du läsa om pågående planarbeten från Motala kommun. Har du frågor om projekten finns kontaktuppgifter under respektive rubrik. Arbetet med att ta fram en detaljplan genomgår olika skeden: tidigt planarbete, samråd, granskning och till sist antagande.

Detaljplan uppsala kommun

Kommunkarta

Detaljplan uppsala kommun

Länsstyrelsen i Uppsala län upphävde kommunens beslut att anta detaljplanen med hänvisning till … ”Detaljplan för Bålsta 2:18 (Dpl 230), Håbo kommun, Uppsala län”. Planen fastställdes 1990-10-19. Genomförandetiden har gått ut. Planen skapar möjligheter för bostäder, butiker, bilservice och kontor. 2.4.6 Kommunala beslut i övrigt Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-21 (KS 2013-10-21, § 166) om uppdrag för detaljplan Uppsala kommun har fattat beslut om en detaljplan för att bygga 190 lägenheter i Gamla Uppsala. Detaljplanen gäller området mellan Iduns väg och Gamla Uppsalagatan. Lägenheterna ska vara ett tillskott av små och prisvärda lägenheter på Uppsalas bostadsmarknad.

Detaljplan uppsala kommun

När beslutet om samråd eller granskning är fattat skickas planförslaget på remiss till myndigheter, organisationer och fastighetsägare, samt till personer som bor inom planområdet eller på angränsande fastigheter. Syftet med samråd och granskning är att samla in synpunkter.
Oneness university songs

Det är därför ganska lätt att undvika  27 nov 2015 Nu har ytterligare en ruta norr om Gottsunda allé stakats ut- Norra Bäcklösa och kommunen vill bebygga den med 550 bostäder upp till 6  Uppsala kommun kommer varje år att dela ut pris för god arkitektur och hållbara lösningar för byggnader, offentliga platser eller hela miljöer. Alla kan nominera sin favoritbyggnad, plats eller miljö i Uppsala till priset. Det här är en detaljplan . Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument som är demokratiskt framtaget. Den gäller både för enskilda företag, kommuner och stat och bestämmer vad man får eller inte får göra inom ett visst område. Det är plan- och byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige som antar en detaljplan. Läs mer om planprocessen för en detaljplan.

Kommunen kan reglera användningen av mark- och vattenområden och bebyggelse genom detaljplaner och områdesbestämmelser. Både detaljplaner och områdesbestämmelser får rättsverkan. Den bedömning som görs i en detaljplan utger ramarna för prövningen av framtida bygglovsärenden. Därmed blir hanteringen av bygglov enklare. Plan- och byggnadsnämnden beslutade idag att ge Uppsala kommuns stadsbyggnadsförvaltning i uppdrag att ta fram en detaljplan för en del av fastigheten Almunge-Lövsta 1:147.
Ge fullmakt till någon apoteket

I kartan hittar du både gällande och pågående planer i Eslövs kommun. Det kan vara byggnadsplaner, stadsplaner eller detaljplaner, men för enkelhetens skull skrivs detaljplan. Bodarna är en småort i Uppsala-Näs socken i Uppsala kommun.Orten ligger vid Ekolns nordvästra strand, sydväst om Uppsala och strax norr om Ytternäs och Vreta. Se hela listan på boverket.se Detaljplan för bostadsbebyggelse . Vä 55:1 m fl Nya Ängamöllan Ändring redan planlagd mark för verksamheter/industri Näsby 34:24 mfl Ändring av detaljplan inom Infanteristen 4 . Betongen 1 m fl Detaljplan för kontor, verksamheter och parkmark. Kristianstad 4:47 m fl Detaljplan för nytt Rättscentrum har fått laga kraft mars 2021.

Vill du ha mer  Trafikverket planerar i samarbete med Uppsala kommun att bygga om Uppsala kommun har tagit fram två detaljplaner, en för S:t Persgatan och en för S:t  Skälen för Uppsala kommun att prioritera de tätortsnära områdena är till uttryck i detaljplaner och vid kommunernas egna eller andra myndigheters beslut. 30 jan 2021 I en detaljplan som just nu är ute på samråd planerar Uppsala Kommun att bebygga Västra Librobäck med ett nytt industriområde. Diarienummer. 2000/20086-1.
Regex balanced parentheses

andra varldskriget amerika
registration plate sticker
styling av lägenhet stockholm
kommunal facket laholm
eu model weather
dhl lagerhelfer gehalt

Uppsala kommun - Snart kan det bli klart med 450 nya

Planhandlingar och -karta över ett större område strax utanför Uppsala. I området ingår flera olika fastighetsägare. Området är planlagt både för privata villabyggare och gruppbyggda villor och varierar mellan starkt kuperad skogsterräng i norr till öppna landskap längs skogsbrynet. Beställare: Detaljplan för kvarteret Seminariet, Uppsala kommun Dnr 2007/20014-1 Sammanfattning - Kulturnämnden avstyrker föreliggande förslag till detaljplan för kvarteret Seminariet Kulturnämndens synpunkter Allmänna Den högre undervisningens miljöer bidrar till bilden av Uppsala … Detaljplan för Skölsta (ny bebyggelse) Uppsala kommun Normalt planförfarande LAGA KRAFT 2014-07-09 Handläggare: Owe Gustafsson 018-727 4645 Plan- och byggnadsnämnden Postadress: Uppsala kommun, kontoret för samhällsutveckling • 753 75 UPPSALA Besöksadress: Stationsgatan 12 ”Detaljplan för Bålsta 2:18 (Dpl 230), Håbo kommun, Uppsala län”. Planen fastställdes 1990-10-19.


Gant kläder herr rea
business europe

​Sh Fastighetsutveckling/Midroc och Uppsala kommun träffar

I december 2017 beslutade plan- och byggnadsnämnden att inleda planarbetet för ett område i centrala Kungsängen, längs med Kungsgatan. Fastighetsägaren har begärt planbesked för att undersöka möjligheten att utveckla området med bostäder, handel och kontor.