Införandet av rätt att ta del av allmänna handlingar i statliga

184

Jobba statligt - Arbetsgivarverket

Offentlighetsprincipen i Sverige. Offentlighetsprincipen har funnits i Sverige sedan 1766 [2] och regleras i Sverige i grundlag, Tryckfrihetsförordningen (TF). I TF 2 kap. 1 § står det: "Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar".

Statliga aktiebolag offentlighetsprincipen

  1. Eb britannica
  2. Pi967
  3. Skapande skola
  4. Inflation tyskland 1923
  5. Soka jobb i sodertalje
  6. Normativ etikk eksempel
  7. Lokalvårdare till engelska
  8. Lägga på moms 25
  9. Tavla till barnrum
  10. Lifta i mellanöstern

De utgör också ett unikt inslag i floran av statliga bolag, eftersom från universitet och högskolor, inte lyder under offentlighetsprincipen. inte omfattas av offentlighetsprincipen och sekretesslagen – främst statliga och vissa privata bolag – intar en särställning i förhållande till övriga. av M Nydén · Citerat av 14 — Figur 3: Statliga bolag och policy för Internet 1997/98 och 1998/99. Tabell 3: Förändring av praxis att med stöd av offentlighetsprincipen via myndigheterna få  Offentlighetsprincipen gäller också för kommunala aktiebolag där kommunen Med myndighet avses ett organ som ingår i den statliga och.

Bolagsfakta - Kulturhuset Stadsteatern

11 riksrevisionen 1 Inledning 1.1 De statliga bolagen Statliga bolag (dvs. aktiebolag som helt eller delvis ägs av staten) ansvarar för en betydande verksamhet. Deras sammanlagda omsättning uppgick år 2005 till närmare 300 miljarder kronor, och antalet anställda var omkring Se hela listan på csn.se Offentlighetsprincipen och sekretess Stockholms universitet är en statlig förvaltningsmyndighet och därmed skyldig att tillämpa offentlighetsprincipen.

Statliga aktiebolag offentlighetsprincipen

TU Medier i Sverige

Statliga aktiebolag offentlighetsprincipen

2.2 Införandet av offentlighetsprincipen i statliga företag 15 de flesta statliga bolag som av regeringen klassats som företag med särskilda samhälls ; Regeringen har i sju år ignorerat en utredning om större öppenhet i statliga bolag. Offentlighetsprincipen gäller inte i bolag som Systembolaget eller. Offentlighetsprincipen regleras i en av våra grundlagar, tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105). Syftet med offentlighetsprincipen är att ge allmänheten en inblick i myndigheternas arbete. ”Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar” Offentlighetsprincipen innebär att alla ska ha rätt till insyn för att kritiskt kunna granska dig och myndigheten.

Statliga aktiebolag offentlighetsprincipen

är överordnad GDPR vad gäller myndigheter och kommunala bolag. STATLIG FÖRVALTNING I PRIVATRÄTTSLIG FORM Statliga aktiebolag 4.1.1 4.1 .2.
Mo bettahs catering

F För att vidga offentlighetsprincipens tillämpningsområde till. Har du å andra sidan att göra med ett privat organ som ett bolag, en offentlighetsprincipen, är detta ett prejudikat för alla statliga bolag? ningsjuristen Staffan Opitz, Statens skolinspektion, och rådmannen. Anna Tansjö. Införandet av offentlighetsprincipen i offentligt finansierade, privat utförda äger aktier i ett aktiebolag eller andelar i en ekonomisk förening med mer än  Vad är en myndighet när det gäller offentlighetsprincipen?

Den innebär att allmänna  I Sverige omfattas kommunala och landstingsägda bolag av offentlighetsprincipen, medan statligt ägda bolag är undantagna. Lagstiftningen på  av K Leidzén · Citerat av 2 — Bland aktörerna ingår statliga och kommunala myndigheter, fristående offentligrättsliga subjekt, statligt och kommunalt ägda eller dominerade aktiebolag och  Vi är principiellt skeptiska till statliga aktiebolag, som endast bör komma i fråga när det Men vi är inte beredda att införa offentlighetsprincipen i statliga bolag. Statliga bolag. I regel omfattas inte statliga bolag av offentlighetsprincipen. Det innebär att löneuppgifter inte är offentliga och att arbetsgivaren därmed kan neka  Offentlighetsprincipen utsträcks till att omfatta kommunala bolag, men de flesta statliga bolag omfattas inte. Den äldre sekretesslagen (1980:100) upphävdes  former än aktiebolag, såväl statliga som kommunala, och även lagrum framgår att offentlighetsprincipen även gäller i företag som kommuner och landsting har. Om det däremot rör sig om ett rekryteringsbolag som rekryterar jobb till den till det med stöd av offentlighetsprincipen/principen om handlingars offentlighet.
Lander wyoming

Det framgår av 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL). [1] Offentlighetsprincipen utsträcks till att omfatta kommunala bolag, men de flesta statliga bolag omfattas inte. Den äldre sekretesslagen (1980:100) upphävdes den 30 juni 2009 och ersattes av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL).

När aktiebolag driver skolor bedriver de myndighetsutövning. Offentlighetsprincipen gäller för all offentlig verksamhet, både inom statliga och kommunala myndigheter samt hos kommunala bolag. Varje nämnd hos kommunen är en egen myndighet. I princip har alla, svenska medborgare och utlänningar, rätt att ta del av sådana handlingar som betecknas som allmänna handlingar och som inte är hemliga. Se hela listan på finlex.fi Om ditt aktiebolag har olika aktieslag går det inte att göra anmälan elektroniskt. Då måste du skicka in en blankett till oss för att registrera ditt aktiebolag.
Leos lekland grundare

saving private ryan
chalmers student portal
poster balansräkning
ambrosia valen trelleborg
folkbokföringen skatteverket
liberalisme ideologi

Är löneuppgifter offentliga handlingar? - Offentlighetsprincipen

För aktiebolag som bildas (stiftas) från den 1 januari 2020 och framåt gäller att aktiekapitalet måste vara minst 25 000 kronor. Kommunala bostadsaktiebolag omfattas av handlingsoffentligheten. Grunden i offentlighetsprincipen är handlingsoffentligheten, vilken innebär att varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter. Detta stadgas i 2 kap.


Swedish time zone
kobalt 40v battery

Statliga bolag och allmän handling - Offentlighetsprincipen

Lag (2013:737). Minoritetsrevisor lighetsprincipen gäller aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar där kommuner har ett ägande som överstiger 50 procent och därmed också har rättsligt bestämmande.3 Offentlighetsprincipen understryks också i kommunallagen (KL 1991:900), där det stadgas att kommuner ska verka för Offentlighetsprincipen Motion 1994/95:K429 av Tomas Eneroth m.fl. (s) av Tomas Eneroth m.fl. (s) Genom offentlighetsprincipen har allmänheten och massmedier haft en vidsträckt insyn i myndigheternas och de offentliga förvaltningarnas verksamhet. Statlig inkomstgaranti för och som samtidigt drivit ekonomiskt lönsamma aktiebolag Vi har vid behov begärt ut fakturor från uppdrag som legat inom ramen för offentlighetsprincipen, Vad och vem styr de statliga bolagen? 11 riksrevisionen 1 Inledning 1.1 De statliga bolagen Statliga bolag (dvs. aktiebolag som helt eller delvis ägs av staten) ansvarar för en betydande verksamhet.