plānošana zviedru - Latviešu - Zviedru vārdnīcā Glosbe

6054

plānošana zviedru - Latviešu - Zviedru vārdnīcā Glosbe

Koncesijas. 1124. Patenti. 1125.

Datorprogrammas nolietojums

  1. Silvan bygg jönköping
  2. Feriejobb skellefteå
  3. Vetenskapsrådet konfidentialitetskravet
  4. Sjukolycksfallsforsakring
  5. Pancoast tumor horner syndrome
  6. Vilken län bor jag i
  7. Studera till lärare distans
  8. Svenska affären paris
  9. Ar hm svenskt

Uz 30.09.2016. Aprēķinātais nolietojums 2016. Izslēgts 2016. 28.3.2017 Pārējie komunālie pakalpojumi.

plānošana zviedru - Latviešu - Zviedru vārdnīcā Glosbe

Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas tiek aprēķināti kā  2.3.2019 ar bilances atlikušo vērtību EUR 0.00 uzskaitītas datorprogrammas un EUR Nolietojums ir aprēķināts pēc lineārās metodes, izvēloties par  Kontā uzskaita datorprogrammas, kuru lietošanas tiesības noteiktas ar Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums nolietojums nomātajos pamatlīdzekļos. 1298.

Datorprogrammas nolietojums

plānošana zviedru - Latviešu - Zviedru vārdnīcā Glosbe

Datorprogrammas nolietojums

Datorprogramma un licence datorprogrammas lietošanai ir nemateriālie aktīvi.

Datorprogrammas nolietojums

datorprogrammas utml.tiesības Zemes gabali, ēkas un inženierbūves Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos licencēm nerēķina, bet datorprogrammām rēķina ar dubulto likmi, tāpēc ne jau viss ir bāžams vienā katlā iekšā.
Vad är artikelnummer

1 daļu un 1.daļas 1.punktu, par samaksu iegūtus un pašradītus datoru programmproduktus un programmas nolietojuma aprēķinam nodokļu vajadzībām uzskaita 3. pamatlīdzekļu kategorijā, un tiem pielieto nolietojuma likmi 35% divkāršā apmērā. VID iesaka iegādāties datorprogrammas veikalā pie datorprogrammu autorizētiem izplatītājiem (šīs tiesības vienmēr var pārbaudīt, lūdzot uzrādīt attiecīgos dokumentus). MK noteikumu Nr.133 Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām (MK noteikumi Nr.133) 20.punktā ir noteikti rekvizīti, kādiem jābūt norādītiem kases čekā. Vai visas datorprogrammas un to licences, kā arī visi maksājumi (piemēram, par grāmatvedības programmas iegādi) ir jānoraksta izmaksās uzreiz pēc to iegādes, jo uzņēmums iegādātās datorprogrammas un licences tālāk pārdot, iznomāt, nodot vai apmainīt nedrīkst? Šo datorprogrammu izmantos darbam īpaši atbalstāmajā teritorijā, tādējādi kategorijas vērtību palielina par EUR 5400, jo datorprogrammas iegādes vērtībai piemēro 1,8 koeficientu.

Pamatlīdzekļi. LLKC saviem klientiem piedāvā arī datorprogrammas augu pamatlīdzekļu nolietojums (novērtēts naudā). mu izmaiņas, pamatlīdzekļu nolietojums u. tml. Šo aktīvu nolietojums tiek aprēķināts visā nomas perioda laikā, izmantojot lineāro metodi. Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas tiek aprēķināti kā  2.3.2019 ar bilances atlikušo vērtību EUR 0.00 uzskaitītas datorprogrammas un EUR Nolietojums ir aprēķināts pēc lineārās metodes, izvēloties par  Kontā uzskaita datorprogrammas, kuru lietošanas tiesības noteiktas ar Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums nolietojums nomātajos pamatlīdzekļos. 1298.
Vad händer om man inte betalar en dansk böter från tåget

Uz 2015. gada 31.decembri darba Zemei nolietojums netiek rēķināts. Nolietojums. Grāmatvedības uzskaite veikta ar datorprogrammas "HORIZON" palīdzību. 3.2.2.

Datorprogramma un licence datorprogrammas lietošanai ir nemateriālie aktīvi. Tās iekļauj pamatlīdzekļu 3. kategorijā un nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes – finanšu grāmatvedībā (lietošanas ilgumu nosaka uzņēmums pats), un nodokļu aprēķināšanas vajadzībām saskaņā ar likuma „ Par uzņēmumu Nolietojums nemateriālajiem aktīviem finanšu grāmatvedībā tiek aprēķināts pēc lineārās metodes – lietošanas ilgumu nosaka uzņēmuma vadība. Pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšanu, aprēķinot apliekamo ienākumu, nosaka likuma „Par UIN” 13.pants. Vai visas datorprogrammas un to licences, kā arī visi maksājumi (piemēram, par grāmatvedības programmas iegādi) ir jānoraksta izmaksās uzreiz pēc to iegādes, jo uzņēmums iegādātās datorprogrammas un licences tālāk pārdot, iznomāt, nodot vai apmainīt nedrīkst? Grāmatvedības datorprogramma “Datorprogrammas nosaukums”, apkalpo SIA “Nosaukums” (reģ.Nr. 00000000000) Grāmatvedības uzskaite Grāmatvedības uzskaiti veic Sabiedrības štata darbinieks Vārds Uzvārds, ar kuru noslēgts rakstisks darba līgums, kurā ir atrunātas darbinieka tiesības, pienākumi un atbildība Tildes Jumis datorprogrammas pamatelementi (moduļi) un savstarpējā mijiedarbība.
Poe headhunter inner treasure

vårdcentralen lundbergsgatan vaccination
militart overskott vaxjo
saving private ryan
ecco be
hur mycket kostar internatskola
plåtslageri karlskrona
nettotobak rabatt

plānošana zviedru - Latviešu - Zviedru vārdnīcā Glosbe

Grāmatvedības datorprogramma “Datorprogrammas nosaukums”, apkalpo SIA “Nosaukums” (reģ.Nr. 00000000000) Grāmatvedības uzskaite Grāmatvedības uzskaiti veic Sabiedrības štata darbinieks Vārds Uzvārds, ar kuru noslēgts rakstisks darba līgums, kurā ir atrunātas darbinieka tiesības, pienākumi un atbildība Tildes Jumis datorprogrammas pamatelementi (moduļi) un savstarpējā mijiedarbība. Patstāvīgais un mainīgais sistēmu bloks un to sagatavošana darbam. Datu bāzu izveidošana: 2: Ieva Rebiņa: 10 55 – 12 15: Konfigurācija un konfigurēšana - Informācijas par uzņēmumu ievadīšana: 2: Ceturtdien, 20. februārī. 14 30 – 15 50 Datorprogrammas licences atjaunošana Labdien, 2002.gadā tika nopirkta dārga datorprogramma, ielikta pamatlīdzekļos uz 5 gadiem, pāris gadus jau no pamatlīdzekļiem izmesta, jo bija sasniegusi 0.00 vērtību. Šodien par pāris tūkstošiem tika nopirkta licences atjaunošana.


Stationär dator videoredigering
bergendahls jobb

plānošana zviedru - Latviešu - Zviedru vārdnīcā Glosbe

14 30 – 15 50 kārto grāmatvedības datorprogrammas „Nosaukums” analītiskās uzskaites modulī „Nemateriālie ieguldījumi”, katram objektam piešķirot inventāra numuru augošā kārtībā un uzkrājot šādu informāciju: iegādes dokuments, tā numurs; iegādes datums; iegādes vai izveidošanas vērtība; atrašanās vieta; uzskaites programma, grāmatvedības uzskaites datorprogrammas, grāmatvedības datorprogramma, finanšu uzskaites sistēma, finanšu uzskaites programmatūra, grāmatvedības - finanšu uzskaite pašvaldībām, grāmatvedības - finanšu uzskaites programma budžeta iestādēm-uzņēmumiem. Grām-bas datorprogrammas licences nolietojums nodokļiem Sākiet lūdzu, vai grām-bas datorprogrammas licences vērtības norakstīšana nodokļiem tiek veikta ar lineārio metodi un dubulta likme netiek piemerota? vai pareizi, ka tā tiek pieskaitama 3-aj PL kategorijai un tad kādu nolietojuma normu jāpiemero? 35% vai attiecīgi lietošanas termiņam? 4.4. ekspluatācijas nolietojuma koeficients (ekspluatācijas nolietojums izteikts decimāldaļās).