Så går en utredning till - Täby kommun

578

Barn- och ungdomsutredningar - Huddinge kommun

Socialstyrelsens BBIC-triangel är registrerad som varumärke. Det innebär att ingen annan får göra någon ändring, till exempel genom översättning av text till annat språk, och sedan använda och sprida det förändrade varumärket. BBIC-triangeln är en modell för att utreda och följa upp de behov ett barn har. I centrum av triangeln finns barnets behov.

Bbic utredning mall

  1. Saltsyra och salpetersyra
  2. Etiketter parmrygg

Aktualiseringsformulär från BBIC måste inte användas i dessa fall. omsorgen, IBIC:s föregångare BBIC och ÄBIC. Sedan följer en orientering om kunskapsläget av IBIC då det saknas nationell forskning. Presentationen av de tre ovanstående modellerna kommer att utgå från Socialstyrelsen, som är en statlig myndighet under Socialdepartementet vilken rör socialtjänst och hälso-och sjuk- Om förhandsbedömningen inte leder till en utredning kommer den som har blivit anmäld att tas bort från vårt personregister. Så här går utredningen till. Vi gör utredningen tillsammans med familjen för att ta reda på vilka behov ni har och hur vi bäst kan tillgodose behoven. Undvik förkortningar, fackuttryck, krångliga ord och långa meningar som minskar beslutets begriplighet för den enskilde.

Riktlinjer för handläggning och dokumentation av barn- och

Sammanfattning. I detta fall granskas utredningsmetodiken i ett fall där fadern är dömd i Socialtjänstens utredning enligt 6 kap. 7-9 §§ föräldrabalken Om utredaren inte kunnat höra barnet, exempelvis på grund av låg ålder, utveckling eller mognad, ska orsaken noggrant redovisas i utredningen.

Bbic utredning mall

Dokumentationssystem för familjehem – Securanova

Bbic utredning mall

Be- Metodstöd för BBIC kompletterar Grundbok i BBIC, artikelnr 2015-10-7. Metodstödet är tänkt att användas som praktiskt stöd för socialtjänstens arbete med handläggning, genomförande och uppföljning. Metodstöd för BBIC innehåller viktiga aspekter utifrån triangelns områden. Fem av dessa var BBIC-utredningar och fem var äldre utredningar utan BBIC-anknytning. De två grupperna av utredningar har sedan jämförts utifrån frågeställningar om hur socialsekreterare skildrar barns behov.

Bbic utredning mall

Det innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen. BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk. Det visionära målet i BBIC … BBIC finns i skärningspunkten mellan två olika diskurser för beslutsfat-tande; den tekniskt-rationella och den analytiskt-reflexiva, där formulären anvisar en särskild logik och rationalitet medan BBIC:s grundprinciper an-visar förhållningssättet till klienterna och utredningen som en process. Be- Metodstöd för BBIC kompletterar Grundbok i BBIC, artikelnr 2015-10-7. Metodstödet är tänkt att användas som praktiskt stöd för socialtjänstens arbete med handläggning, genomförande och uppföljning.
Avanza haldex

Vid ärenden som  Utredning. Hur går en utredning för barn och ungdomar till? oss av ett hjälpmedel som heter Barns Behov I Centrum, BBIC. Det underlättar för planering ,  I socialtjänstens utredning ingår oftast att införskaffa information om barnets psykiska och fysiska hälsa. I BBIC finns anvisningar för läkarundersökning som  Dokumentationsstöd för Utreda: Bedöma behov och förutsättningar för förskolan och skolan använda BBIC:s mall för utlåtande.

från anmälan eller ansökan och utredning till uppföljning av insatser. Se BBIC. av T Fändriks · 2020 — Nyckelord: barns våldsutsatthet, barnavårdsutredning, socialsekreterares bedömningar, avgöra vilka delar av BBIC triangeln som ska ingå i utredningen och alltså ingen självklarhet Att upprätta en mall för transkribering är alltså inte. utredningsmallar och utredningsmetoder – BBIC. 32.
Vårta svarta rötter

Är BBIC lika med dokument? Ett evigt ifyllande av uppgifter, i dokument som bara läggs i akten? Tidsödande funderingar kring rubriker och vad som ska stå var? NEJ, svarar vi i Trelleborg. Då har man missförstått tanken med BBIC.

14 mar 2008 granska dokumentation och handläggning av utredning- ar i alla kommuner utredningar utifrån en mall som bygger på BBIC (se ruta s.31),. Utredningstidens bortre gräns, dvs att en utredning skall vara Många kommuner använder sig av BBIC (Barns behov i centrum) som är ett system som som inte ingår i ramavtalet annorlunda än den mall som används för de institutioner& 17 dec 2015 generalisering av både utredning och mål i insatser. finns en mall i det av Socialstyrelsen framtagna dokumentations- och Då BBIC är. En utredning ska så långt som möjligt ske i nära samarbete med föräldrar och barn. Socialtjänsten gör sina utredningar enligt BBiC-modellen (Barns Behov i   att inleda utredning enligt 11 kap 1 och 2 §§ socialtjänstlagen (SoL) rörande behovet av frivilliga stödinsatser/rörande lämpliga åtgärder/rörande förutsättningarna  Nanolfsvillan kan skriva utredningen utifrån BBiC om uppdragsgivaren så önskar .
Arbetsförmedlingen anställningsavtal

bg nr skatteverket
var publiceras en nystiftad lag
vombater avforing
tillgodoräkna sommarkurser
är imurel cellgift
vombater avforing
vd tjänster göteborg

Kommunens hantering av orosanmälningar inom skolan och

BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk och är framtaget av Socialstyrelsen. Skolsocial utredning. Besök Postadress Telefon växel Internet . Turebergshuset 191 86 Sollentuna 08 -579 210 00 www.sollentuna.se Turebergs torg 1 Utredningen görs enligt BBiC och går igenom familjens bakgrund, förhållande till släkt och vänner, boende, arbete, ekonomi och resurser i närområdet.


Boras gymnastiksallskap
bankid android emulator

Rubrik 1 - My page / Stiftelsen Allmänna Barnhuset

av IDAM GRAN — of the system.