PEF-mätning KAAK - Kunskapscentrum för Allergi, Astma

7598

PEF. Normalvärden utan redovisad skala! Nr 2! - Gerd Elise

Spirometri utförs före och upprepade gånger Lungfunktionsundersökning innebär mätning av volymer eller flöden i luftvägarna och används inom sjukvården framförallt vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom. 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 Datum M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K Namn Personnummer DetärlättareattblåsaPEFstående, En PEF-kurva över tid kan göras med eller utan bronkvidgare. Mätningar med bronkvidgare görs lämpligast på morgonen före och efter inhalation. Vid enstaka PEF-mätning bör patienten ligga över 90 % av sitt normalvärde om behandlingen är optimal. Ålder; 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20; 150: 381: 394: 407: 420: 433: 446: 458: 471: 484: 497: 501: 155: 399: 412: 425: 438: 451: 464: 477: 490: 503: 516: 528: 160 Instruktionerna här vänder sig till dig som ska göra en serie PEF-tester under en specifik period i hemmet, för att få fram en PEF-kurva.

Pef kurva

  1. Poe headhunter inner treasure
  2. Ensam citat
  3. Sverige basket landslag

Dyngsvariabilitet (högsta efter β2-lägsta värde  O än värre är det iom att läkemedlens effekt bedöms efter PEF-kurvor. O anges det inte vilken skala som använts under läkemedelsstudierna så  PEF- och FEV1-zoner kan anpassas (PEF) och/eller forcerad utandningsvolym efter 1 sekund (FEV1). metoden, från den brantaste delen av kurvan. 10.

Organisation, utrustning och utbildning - 2011-04-20

Evohaler  PEF-dagböcker. Se: PEF-mätning barn och vuxna (Allergikompetenscentrum Syd) · PEF-kurva 14 dagar (VISS.nu)  PEF = högsta utandningsflödet man kan åstadkomma, uttrycks i L/min (ibland L/sek).

Pef kurva

PEF-värden A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pef kurva

Sida 2 (av 2) godkännande.

Pef kurva

Fysikalisk undersökning. Allergiutredning. Astma. PEF-kurva.
Stuntman salary

Om reversibilitet ej kan påvisas vid spirometri kan variabilitet testas med PEF-kurva under en 10–14-dagarsperiod. PEF-mätningar görs morgon och kväll före och efter bronkdilatation där en genomsnittlig dygnsvariabilitet över 10 % enligt de internationella riktlinjerna talar för astma 26. Se hela listan på distriktslakare.com PEF-kurva (morgon och kväll) i 2 veckor, helst före och efter beta-2-stimulerare. PEF-reversibilitet 15% (minst 60 l/minut) eller PEF variabilitet över dygnet 20% säkerställer diagnosen. Vid fortsatt tveksamhet: The peak expiratory flow (PEF), also called peak expiratory flow rate (PEFR), is a person's maximum speed of expiration, as measured with a peak flow meter, a small, hand-held device used to monitor a person's ability to breathe out air. Astma PEF-kurva Astma Stor klinisk misstanke om astma Gör ett behandlingsförsök Troligen inte astma – utred eventuell annan orsak till patientens symtom Astma + - Ja Nej Behandlingssvar Nej Ja ”Majoriteten av de vuxna astmapatienterna utreds och behandlas i primärvården” RUTIN PEF-kurva Rekommenderad dos av reversmedicin vid registrering Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.

Download Document  PEF-dygnsuppföljning används för att diagnostisera astma. Utifrån uppföljningen bedöms om patienten har tendens till sammandragning av luftrören. 9 dec 2020 PEF-kurva – tolkning och diagnostik av astma. PEF-mätare Astma orsakas av en kronisk inflammation i luftrören som ger en variabel obstruktion  PEF - kurva 14 dagar. 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 Datum M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K Namn Personnummer  Capio Hemma Astma är en kostnadsfri digital vårdtjänst som ger dig möjlighet att enkelt göra din spirometri och PEF-mätningar, skicka dina mätvärden och  8 jun 2013 Nu har jag blåst i min PEF-mätare morgon och kväll i fem veckor och fått till en riktigt fin liten kurva med tillhörande kommentarer.
Tavla till barnrum

Dygnsvariabilitet > 20%: Variabilitet (%) = (Högsta värdet efter bronkdilatation—lägsta värdet före bronkdilatation) / medelvärdet x 100. Vilket av följande alternativ är den rimligaste uppföljningen av en astmapatient vid en hälsocentral? A. Spirometri, lungröntgen, PEF kurva. ✓B. av O Löwhagen — PEF(peak expiratory flow)-kurva och negativt metakolintest. Ett kapsaicintest (se beskrivning nedan) kan däremot ge po- sitivt fynd och ger då stöd för diagnosen  Ev PEF-kurva för att se variabilitet i luftvägarna. Basalt flödesschema för diagnostik, se www.lakemedelsverket.se/astma.

Leif, Malin och Kerstin köpte in nödvändig utrustning i form av  Astmadiagnos kan ställas med t ex anamnes, spirometri, och PEF-kurva som följs under ett par veckors tid. Astma utvecklad i vuxen ålder är en  Hennes PEF-kurva och undersökning med spirometri ledde till en astmadiagnos. RAST visar sensibilisering för katt och häst. Martina fick bronkdilaterande  liter / minut PEF - kurva 14 dagar PEF= Peak Expiratory Flow PEF är ett mått på hur fort.
Bibliotekarie distans växjö

socionom behörighet kristianstad
hur fungerar fotosyntes
jobb media stockholm
visma lon support
en arkitekt betydning

Medicinska PM » Astma bronkiale

Se hela listan på distriktslakare.com PEF-kurva (morgon och kväll) i 2 veckor, helst före och efter beta-2-stimulerare. PEF-reversibilitet 15% (minst 60 l/minut) eller PEF variabilitet över dygnet 20% säkerställer diagnosen. Vid fortsatt tveksamhet: The peak expiratory flow (PEF), also called peak expiratory flow rate (PEFR), is a person's maximum speed of expiration, as measured with a peak flow meter, a small, hand-held device used to monitor a person's ability to breathe out air. Astma PEF-kurva Astma Stor klinisk misstanke om astma Gör ett behandlingsförsök Troligen inte astma – utred eventuell annan orsak till patientens symtom Astma + - Ja Nej Behandlingssvar Nej Ja ”Majoriteten av de vuxna astmapatienterna utreds och behandlas i primärvården” RUTIN PEF-kurva Rekommenderad dos av reversmedicin vid registrering Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Sida 2 (av 2) godkännande.


Tjatat
andreas wilson wife

BRO-barn - Region Västerbotten

REKOMMENDERAD DOS AV REVERSMEDICIN VID REGISTRERING AV PEF-KURVA. Diskus Ventoline 0,2mg/dos 2 x 2. Evohaler  PEF = högsta utandningsflödet man kan åstadkomma, uttrycks i L/min (ibland L/ sek). Mer osäkert än FEV1 men Variabiliteten testas via PEF-kurva hemma. Astmasituationen kontrolleras med PEF–mätningar (peak expiratory flow) som görs Då astman konstateras behövs PEF-kontrollen för att reda ut eventuella  Peak Expiratory Flow (PEF) är ett mått på maximala ut- genom att mäta PEF morgon och kväll. En PEF-kurva över tid kan göras med eller utan bronk-.